Projectmanagement


PLAN- & PROJECTONTWIKKELING en (INTERIM) PROJECTMANAGEMENT

PLAN- & PROJECTONTWIKKELING
Globale ideeën verhelderen, structureren, inzichtelijk maken en op een kwalitatief hoogwaardige manier vertalen naar een ontwerp en uiteindelijk naar concrete vastgoedprojecten van initiatief tot aan nazorg. Hierbij het integraal benaderen en bij elkaar brengen van de diverse betrokken partijen, het afwegen van belangen en het in harmonie brengen van wensen en bezwaren zodat er optimaal draagvlak ontstaat. Daar ligt voor Vos project management de essentie van elk vastgoedvraagstuk en de basis voor een hoogst haalbaar resultaat.

Om dat resultaat te bereiken wordt een perfecte balans gecreëerd tussen factoren als kwaliteit, budget, planning en risicomanagement, draagvlak en wetgeving.Vos project management is bewezen sterk in het ontwikkelen van innovatieve vastgoedconcepten binnen diverse politieke speelvelden. Voor u wordt vanuit elke invalshoek naar een project gekeken, zodat de beste oplossing ook echt de beste oplossing zal zijn.
Vos project management biedt u ook praktische ondersteuning bij het opstellen van locatieonderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken en programma’s van eisen.

PROJECTMANAGEMENT
Vos project management richt zich op de beheersing van alle belangrijke aspecten in de diverse fasen van het ontwikkel- en bouwproces of op delen daarvan. Professionaliteit en betrokkenheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.Vos project management heeft jarenlange ervaring op het gebied van (innovatief) bouw- en projectmanagement. Van het eerste initiatief tot oplevering en nazorg. Daarbij speelt naast de beheersing van de aspecten tijd en kwaliteit de integrale beheersing van de investeringskosten en desgewenst de exploitatiekosten een bijzonder belangrijke rol.

VASTGOEDADVIES
Adviseren is beginnen met de juiste vragen stellen: Heeft u dáár al aan gedacht? Waarom maakt u juist deze keuze? Is de doelgroep die u benoemt wel de werkelijke doelgroep en is die doelgroep over tien jaar nog dezelfde? Heeft u in het kader van het nieuwe werken wel zoveel werkplekken nodig? Maar ook: hoe creëren we draagvlak voor dit project binnen de organisatie of daarbuiten? Vragen waar we graag antwoord op geven. Dat noemen we ondernemend samenwerken.

Uw voordeel met de jarenlange ervaring, kennis en kunde van Vos project management.

In een persoonlijk gesprek delen we graag ons enthousiasme met u om uiteindelijk te komen tot het gewenste resultaat!